นิเซโกะวิลเลจ logo
นิเซโกะวิลเลจ

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,170m
จุดสูงสุด

280m
ระดับพื้น

จำนวนคอร์ส
27

ความลาดมากสุด
32°

ระยะทางยาวที่สุด
5,000m

ระดับเริ่มต้น36% ระดับกลาง32% ระดับสูง32%
สกี64% สโนว์บอร์ด36%
หิมะไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง30% หิมะผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง70%
vehicle_01

vehicle_02

vehicle_03

vehicle_04

vehicle_05

vehicle_06

vehicle_07

vehicle_08

vehicle_09

การเดินทาง