ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท logo
ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท

INFORMATION

แนะนำคอร์ส

Course Map

1,074m
จุดยอดสูงสุด

235m
ฐาน

จำนวนคอร์ส
23

ความลาดชันสูงสุด
34°

ลู่วิ่งสกีที่ยาวที่สุด
4,000m

ระดับเบื้องต้น40% ระดับกลาง40% ระดับสูง20%
สกี70% สโนว์บอร์ด30%
หิมะที่ไม่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง15% หิมะที่ผ่านกระบวนการกรูมมิ่ง70% บัมพ์สกีบนเนินเตี้ยระยะถี่15%
vehicle_01

0

vehicle_02

5

vehicle_03

0

vehicle_04

2

vehicle_05

1

vehicle_06

1

vehicle_07

2

vehicle_08

0

vehicle_09

0

MOVIE

เส้นทางเดินทาง